Hyppää sisältöön

Kala-alan kohtaloa määrittävä Marinin hallituksen ohjelma eteni lausuntokierrokselle

28.10.2020

Hallitus haluaa 800 uutta työpaikkaa kalankasvatukseen

Hallituksen Kotimaisen kalan edistämisohjelma on kalankasvatusalan elämän ja kuoleman kysymys. Ohjelma on nyt edennyt lausuntokierrokselle. Kotimaisen kalan tarjonnan ja kuluttamisen lisääminen on hallituksen tavoite. Tavoitteen toteuttamiseksi maa- ja metsätalousministeriö rakentaa nyt edistämisohjelmaa. Panokset ovat kovat, sillä ala on Suomessa kriisiytynyt niin, että tulevaisuuden vaihtoehdot ovat yritysten ja työpaikkojen menettäminen tai tämänhetkisen tilan kääntäminen selkeään kasvuun. Jälkimmäinen riippuu kalankasvatuslupien sääntelyn järkevöittämisestä. Alan potentiaali on kiistaton.

Suomen hallitus on luomassa kalankasvatusalan toimintaedellytyksiä uudistavaa Kotimaisen kalan edistämisohjelmaa. Ohjelma on yksi hallitusohjelman toimenpiteistä. Nyt edistämisohjelman luonnos on lähtenyt lausuntokierrokselle. Edistämisohjelman luomisesta vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

– Nyt luotavan edistämisohjelman kunnianhimoisuus ja onnistuminen ratkaisevat, menetetäänkö nykyiset syrjäseutujen ruoantuotannon työpaikat vai saadaanko työpaikkoja lisää. Sellaista vaihtoehtoa ei ole, että kalankasvatusalan tila pysyisi tasaisesti nykyisellään, sillä nykytila on kestämätön. Alan potentiaali on kiistaton, Raisioaquan johtaja Tomi Kantola sanoo.

Elämän ja kuoleman kysymys

Hallitusohjelman tavoite on lisätä kotimaisen kalan tarjontaa ja kulutusta kestävästi. Kotimaisen kalan käytön osuutta on realistista nostaa rutkasti, koska yli 80 prosenttia suomalaisten kaupasta ostamasta kalasta on nyt tuontikalaa.

– Suomen kalankasvatusala on kriisissä. Hallituksen edistämisohjelma on alalle elämän ja kuoleman kysymys. Maassamme on enää noin 70 ruokakalan kasvattajaa. Vuonna 2006 niitä oli vielä 120. Ylivoimaisesti suurin syy romahdukseen on kalankasvatuslupien yletön ja kankea sääntely. Onneksi pääministeri Marinin hallitus on nyt havahtunut ongelmaan, Kantola toteaa.

Kalankasvatuslupia myönnetään Suomessa erittäin kitsaasti ja pelkkä pitkä hakuprosessi maksaa yrittäjälle kymmeniä tuhansia euroja. Sen takia ala on kriisiytynyt. Kalanjalostaja Kalaneuvoksen viime vuonna teettämä tutkimus kertoo, että 86 prosenttia suomalaisista haluaisi syödä enemmän kotimaista kalaa.

– Kotimaisen kalan edistämisohjelman lausuntopyynnössä todetaan, että ”kalan käytön lisäämisellä olisi monipuoliset ja myönteiset vaikutukset yhteiskunnassamme. Se lisäisi työpaikkoja ja toimeentuloa, parantaisi ihmisten terveyttä ja pienentäisi ruoan ilmastovaikutuksia”. Suomalaiselle kalalle olisi kotimaassa valtavasti menekkiä, sillä kalan syöminen on lisääntynyt 1990-luvulta asti, Kantola kertoo.

Tavoitteena 1,7 miljardin yhteisliikevaihto

Kalankasvatusalan suora työllistämisvaikutus on Suomessa tällä hetkellä noin 350 henkilöä.  Kerrannaisvaikutuksineen puhutaan noin 1500 henkilötyövuodesta. Luvut ovat peräisin Raisioaquan Luonnonvarakeskus Lukelta pyytämästä arviosta.

Kalatalousyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2017 miljardi euroa. Maa- ja metsätalousministeriön työstämän edistämisohjelman tavoitteena on kasvattaa yhteenlaskettu liikevaihto vuoteen 2027 mennessä 1,7 miljardiin euroon.

– Hallituksen edistämisohjelmassa puhutaan jopa 800 uudesta työpaikasta pelkästään kalankasvatuksessa. Merkittävä osa alan työllistämisvaikutuksesta kohdistuu syrjäseuduille. Siihen Suomeen, jonne uusia työpaikkoja ei juurikaan synny ja jossa taantumat herkästi jäävät pysyviksi. Tähän kalankasvatusalan toimintaedellytysten järkevöittäminen on yksi suora lääke, Kantola päättää.

Aalloilta ateriaksi -hanke edistää Itämeren hyvinvointia ja kalastusta sekä korostaa kalankasvatuksen hyötyjä ja ihmisten terveyttä. Hankkeen käynnistivät keväällä 2020 ainoa kotimainen kalanrehunvalmistaja Raisioaqua, suomalainen Pohjoismaiden suurin kalansavustaja Kalaneuvos sekä Suomen ja Ruotsin suurin kirjolohen kasvattaja Nordic Trout. Yksi hankkeen pääsanomista on se, että luvanvarainen kalankasvatus hiipuu Suomessa hälyttävää vauhtia alan selkeisiin hyötyihin ja pieniin ympäristövaikutuksiin nähden aivan liian tiukan sääntelyn takia.

Lausuntopyyntö Kotimaisen kalan edistämisohjelmaan.

Lisätietoja:
Raisioaqua Oy, johtaja, Tomi Kantola, puh. 050 65304, tomi.kantola@raisio.com

Raisioaqua on osa Raisio-konsernia. Raisioaqua on ympäristöystävällisten kalanrehujen edelläkävijä, joka tarjoaa asiakkailleen kestävän kehityksen mukaiset itämerirehut ja pohjoisen olosuhteisiin sovelletut toimivat ruokintaratkaisut. Innovatiiviset, kalojen hyvinvointia edistävät ja kalan rasvahappojen optimointiin suunnitellut rehumme tekevät Raisioaquasta luotettavan kumppanin. Raisioaquan ruokintakonseptia noudattavat sopimusasiakkaat voivat hyödyntää markkinoinnissaan kirjolohelle ja siialle rekisteröimäämme Benella-tuotemerkkiä. www.benellakala.fi

Haku